0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Scott Baker
۴
۱
Davy Proosten
Finished
۱۲:۰۵
Franz Roetzsch
۴
۱
Lukas Wenig
Finished
۱۲:۲۰
Gavin Carlin
۳
۴
Thibault Tricole
Finished
۱۲:۴۰
Davy Proosten
۱
۴
Franz Roetzsch
Finished
۱۲:۵۵
Thibault Tricole
۱
۴
Scott Baker
Finished
۱۳:۱۵
Lukas Wenig
۴
۰
Gavin Carlin
Finished
۱۳:۳۰
Davy Proosten
۲
۴
Thibault Tricole
Finished
۱۳:۴۵
Franz Roetzsch
۲
۴
Gavin Carlin
Finished
۱۴:۰۰
Scott Baker
۱
۴
Lukas Wenig
Finished
۱۴:۱۵
Thibault Tricole
۴
۲
Franz Roetzsch
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Wenig
۴
۰
Davy Proosten
Finished
۱۴:۵۰
Gavin Carlin
۴
۳
Scott Baker
Finished
۱۵:۱۵
Lukas Wenig
۴
۱
Thibault Tricole
Finished
۱۵:۲۵
Scott Baker
۰
۴
Franz Roetzsch
Finished
۱۵:۵۵
Davy Proosten
۲
۴
Gavin Carlin
Finished
۱۶:۰۰
  Europe PDC European Tour - Event 12
Andrew Gilding
۶
۸
Dave Chisnall
Finished
۰۰:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید