0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Reece Colley
۴
۱
Josh McCarthy
Finished
۱۶:۵۰
Josh McCarthy
۲
۴
Jarred Cole
Finished
۱۳:۲۰
Jarred Cole
۴
۰
Danny Smith
Finished
۱۶:۱۰
Sherrock Fallon
۳
۴
John Henderson
Finished
۰۱:۳۵
Ryan Palmer
۲
۴
Niall Culleton
Finished
۰۱:۵۵
Shaun Griffiths
۴
۰
Sherrock Fallon
Finished
۰۲:۱۵
John Henderson
۲
۴
Ryan Palmer
Finished
۰۲:۳۰
Niall Culleton
۴
۳
Shaun Griffiths
Finished
۰۲:۵۰
Sherrock Fallon
۴
۲
Ryan Palmer
Finished
۰۳:۱۰
John Henderson
۲
۴
Niall Culleton
Finished
۰۳:۳۰
Ryan Palmer
۲
۴
Shaun Griffiths
Finished
۰۳:۵۵
Niall Culleton
۴
۱
Sherrock Fallon
Finished
۰۴:۱۰
Mark Graham
۰
۴
Richard North
Finished
۱۳:۰۵
Danny Smith
۱
۴
Reece Colley
Finished
۱۳:۴۰
Jarred Cole
۴
۲
Mark Graham
Finished
۱۳:۵۵
Richard North
۴
۲
Reece Colley
Finished
۱۴:۱۵
Josh McCarthy
۴
۰
Danny Smith
Finished
۱۴:۳۰
Reece Colley
۳
۴
Jarred Cole
Finished
۱۴:۵۰
Mark Graham
۴
۲
Josh McCarthy
Finished
۱۵:۰۵
Danny Smith
۰
۴
Richard North
Finished
۱۵:۲۵
Mark Graham
۲
۴
Reece Colley
Finished
۱۵:۴۰
Josh McCarthy
۳
۴
Richard North
Finished
۱۶:۱۵
Danny Smith
۲
۴
Mark Graham
Finished
۱۶:۳۵
Richard North
۴
۳
Jarred Cole
Finished
۱۷:۱۰
  World The Masters
Ryan Searle
-
-
Dave Chisnall
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Dirk van Duijvenbode
-
-
Krzysztof Ratajski
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
James Wade
-
-
Callan Rydz
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید